Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Podjavorinská, Ľudmila, 1872-1951

Odbor pôsobenia: In: Jurák, J. Osobnosti Podjavoriny