Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 25963 51098
BR Brožúry 0 0
EE E-knihy 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 25959 51090 04.07.2022
MP [MP] 1 2 26.11.2012
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 3 6 21.02.2018
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0
AN Články 0 0